Ασφάλειες Πολυκατοικιών - Κτιρίων

Tι ασφαλίζεται υποχρεωτικά

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της Κυπριακής Νομοθεσίας, η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον για τους κίνδυνους φωτιάς, κεραυνού και σεισμού.

Επισημαίνουμε ότι, οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται σε ασφάλιση που θα καλύπτει την πραγματική αξία των κοινόχρηστων χώρων, έτσι ώστε σε περίπτωση ζημιάς, η αποκατάσταση να γίνεται εξ’ ολοκλήρου από την ασφαλιστική εταιρία και όχι από τους συνιδιοκτήτες.

Νομοθεσία περί ασφάλισης πολυκατοικιών

Tι ασφαλίζεται προαιρετικά

Ένα ασφαλιστήριο μπορεί να καλύπτει μόνο κινδύνους φωτιάς - έκρηξης - κεραυνού (που αποτελούν τη βάση της ασφάλισης) ή να επεκτείνεται σε κινδύνους όπως:

 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Οχλαγωγία και Πολιτική Εξέγερση
 • Κακόβουλη ζημιά
 • Θύελλα και Καταιγίδα
 • Πλημμυρά
 • Έκρηξη Σωλήνων, Διαφυγή νερού
 • Πρόσκρουση
 • Αμοιβές Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών
 • Απομάκρυνση Ερειπίων
 • Υαλοπίνακες
 • Αστική ευθύνη τρίτων

Ποιοι χώροι ασφαλίζονται

Με ένα ασφαλιστήριο καλύπτονται όλα όσα από τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και το καταστατικό, θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. κλιμακοστάσιο, είσοδος, ανελκυστήρας, λεβητοστάσιο, μαρκίζες, κεντρικές κολόνες, ταράτσα κ.λ.π.).

Πως υπολογίζονται τα ασφάλιστρα

Το ποσό των ασφαλίστρων (των χρημάτων που θα πληρωθούν στην ασφαλιστική εταιρία), εξαρτάται από την επιλογή ή το πακέτο των καλύψεων και ασφαλίσιμη αξία.

Πως υπολογίζεται η ασφαλίσιμη αξία

Ο υπολογισμός της ασφαλίσιμης αξίας γίνεται με βάση την κατασκευή, την παλαιότητα και την επιφάνεια της πολυκατοικίας σε τετραγωνικά μέτρα.

Κίνδυνοι και καλύψεις νομικής φύσεως

Οι εκάστοτε ιδιοκτήτες φέρουν αστική ευθύνη, σε περίπτωση σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών που θα υποστούν τρίτοι, τόσο μέσα στο χώρο της πολυκατοικίας όσο και στον περίγυρο της. Η κάλυψη των κινδύνων αυτών μπορεί να γίνει ή με αυτόνομο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης ή μέσα στα πλαίσια πακέτου και άλλων καλύψεων.