Υδραυλικά

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις αποτελούν ένα από τους βασικότερους παράγοντες εύρυθμης λειτουργίας ενός κτιρίου. Τα περισσότερα κτίρια συνήθως παρουσιάζουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στις υδραυλικές τους εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να προξενούνται σοβαρές δυσλειτουργίες.

Αυτό συνήθως οφείλεται στο γεγονός ότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί χωρίς σωστό σχεδιασμό και επίβλεψη, χωρίς να τηρούνται έστω και στοιχειωδώς οι κανόνες της τέχνης και με τυχαία επιλογή υλικών και εξοπλισμού αμφιβόλου ποιότητας.

Η Unitower αναλαμβάνει εργασίες στα υδραυλικά, επισκευές και εγκαταστάσεις. Ο στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε την κάθε επισκευή, κατασκευή ή ανακαίνιση συνολικά και να δώσουμε σωστές και αξιόπιστες λύσεις που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον.

  • Εγκαταστάσεις ύδρευσης
  • Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Ανακαινίσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Βελτιώσεις και επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων.