ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ COVID

Aπολύμανση χώρου (γραφεία, σπίτια, κοινοχρήστους χορούς, μηχανουργία, σχολεία, υπεραγορές, γιατρειά, κ.ά.) από εξειδικευμένο συνεργείο με πιστοποιητικό κατά του Covid-19.