Ηλεκτρολογικά

Η UNITOWER αναλαμβάνει εργασίες κάθε είδους για ολοκληρωμένη ανακαίνιση και ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε επαγγελματικούς χώρους, σε χώρους κατοικιών καθώς επίσης επισκευές-επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις.

  • Αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και βλαβών σε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και συσκευές.
  • Εγκαταστάσεις και επισκευές θυροτηλεφώνων.
  • Συντηρήσεις θερμάνσεων και κλιματιστικών.