Μόνωση - Στεγανοποίηση ταρατσών

Η UNITOWER αναλαμβάνει την μόνωση στις ταράτσες όπου απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού πάντοτε με υλικά υψηλών προδιαγραφών και με εγγύηση.

Το εκπαιδευμένο προσωπικό μας σας προσφέρει λύσεις και εισηγήσεις για το κατάλληλο είδος μόνωσης/στεγανοποίησης που είναι αναγκαίο για την αποφυγή προβλημάτων από τυχών διείσδυση νερού σε σημεία της οικοδομής χωρίς μόνωση.

Αναλαμβάνονται μονώσεις με κατρόχαρτο καθώς και υγρομονώσεις.