Συντήρηση Πισίνας

Η εταιρεία UNITOWER παρέχει υψηλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης

Οι πισίνες είναι συνεχώς εκτεθειμένες στην φθορά και κρίνεται απαραίτητη η τακτική συντήρησή τους, που αποτελεί θέμα υγιεινής και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται πολυτέλεια ή να αμελείται!

Αναλυτικά η συντήρηση περιλαμβάνει:

  • έλεγχο της καλής λειτουργίας του μηχανοστασίου
  • τροφοδότηση με προϊόντα απολύμανσης
  • καθαριότητα του πυθμένα και των τοιχωμάτων της πισίνας
  • έλεγχο των σημείων υπερχείλισης
  • έλεγχο της στάθμης του ύδατος και αναπλήρωσής του
  • έλεγχο της διαύγειας και της ποιότητας ύδατος
  • εσωτερικό καθαρισμό φίλτρου
  • άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη κλήση

Η εταιρεία UNITOWER παρέχει υψηλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης από ειδικά συνεργεία συντηρητών που χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα και πιστοποιημένα προϊόντα βάση των αναγκών της πισίνα σας.