Διαχείριση Διαμερισμάτων – Σπιτιών

Η UNITOWER μέσω του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της αναλαμβάνει την φροντίδα της περιουσίας σας. Σκοπός μας, η προστασία της περιουσίας σας και η προάσπιση των συμφερόντων σας.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Διαμερισμάτων - Σπιτιών:

  • Επιθεώρηση και έλεγχος της κατάστασης του ακίνητου σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Ενημέρωση σχετικά με τυχών βλάβες ή ζημίες και μετά από συμφωνία, την αντιμετώπιση τους.
  • Συλλογή λογαριασμών, αλληλογραφίας και ενημέρωση εξόφλησης τους.
  • Προγραμματισμός συντήρησης του ακίνητου και επισκευές έκτακτων ζημιών.
  • Καθαρισμός του ακίνητου μια (1) φόρα τον μηνά, εάν απουσιάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Καθαρισμός του ακινήτου πριν την άφιξη σας.
  • Αντιμετώπιση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών θεμάτων.
  • Τεχνικές συμβουλές για ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος για την διατήρηση – αύξηση της εμπορικής αξίας.
  • Ενοικίαση ή πώληση του ακινήτου σας μετά από επιλογή του ενοικιαστή ή αγοραστή (συνεργασία με μεσιτικό γραφείο).
  • Μηνιαία γραπτή ενημέρωση σας.